Hardloop Trainers Nederland

Contact

Het bestuur Hardlooptrainers Nederland bestaat uit: Theo van Maanen – voorzitter Alida Leeuw – secretaris Jan Fokke Oosterhof – communicatie Het bestuur is bereikbaar op het mailadres bestuur@hardlooptrainers.nl

Overige gegevens

Bestuur bestuur@hardlooptrainers.nl
Theo van Maanen - voorzitter
Alida Leeuw - secretaris
Jan Fokke Oosterhof - communicatie
Willem van Leeuwen - Coördinator trainerscafés
Kristian Peeters - Penningmeester (Waarnemend, te verkiezen op volgende ALV)
Redactie redactie@hardlooptrainers.nl
Jan Fokke Oosterhof  
Alida Leeuw  
Pieter van der Meer Arko Sports Media
Arend Jan Kornet Arko Sports Media
Marc Gerlings Arko Sports Media