Hardloop Trainers Nederland

Contact

Het bestuur Hardlooptrainers Nederland bestaat uit:

Overige gegevens

Bestuur bestuur@hardlooptrainers.nl
Theo van Maanen - voorzitter
Alida Leeuw - secretaris
Kristian Peeters - penningmeester
Kitty Berends - communnicatie
Redactie redactie@hardlooptrainers.nl
Alida Leeuw  
Kitty Berends  
Marc Gerlings  
Karen de Boer  
Arend Jan Kornet